Studijní programy a obory v akademickém roce 2008/2009

Studijní programy garantované Katedrou speciální pedagogiky.

Prezenční studium jednooborové Bc.* Mgr.*
Speciální pedagogika 20 20
Speciálně pedagogická andragogika 20 20
Speciální pedagogika předškolního věku 20 -
Speciální pedagogika – komunikační techniky 20 -
Logopedie - 15
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika - 30

Prezenční studium dvouoborové
Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ
Bc.* Mgr.*
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 70 -
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání -
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání -
Matematika se zaměřením na vzdělávání -
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání -
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání -
Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání -
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání -
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání -
Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání -
Filologické a humanitní obory otevírané na Filozofické
fakultě UP
-
Matematika (na Přírodovědecké fakultě UP) -

Kombinované studium jednooborové Bc.* Mgr.*
Speciálně pedagogická andragogika 20 20
Speciální pedagogika předškolního věku 20 -
Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky 30 -

Doktorský studijní program Ph.D.* -
Speciální pedagogika – prezenční studium 4 -
Speciální pedagogika – kombinované studium 2 -
Special Education – combined form    

* Plánovaný počet přijatých uchazečů.

Studijní programy a obory v akademickém roce 2007/2008

Doktorský studijní program:

Rigorózní zkouška:

Rozšiřující studium

Důležitý odkaz: Centrum celoživotního vzdělávání

Doplňující studium

Specializační studium

Moduly pro samostatné použití nebo pro sestavování individuálních projektů

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Copyright: Katedra speciální pedagogiky
Adresa: Žižkovo nám.5, 771 40 Olomouc, tel.: (+420) 585 635 301-36 fax.: (+420) 585 231 400,
e-mail: muller@pdfnw.upol.cz