Když se pacientka začne malovat, znamená to, že se uzdravuje. Hillaire     English versionLMS UNIFOR

Blind Friendly Web

Úvodní stránka

Informační panel

  • Informační panel

Odkazy UP

  • STAG portal
  • zurnal
  • konvikt umelecke centrum

Výběr ze stránek

Publicita projektu

  • Projekt 	Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními

III. olomoucké speciálněpedagogické dny


Možnosti studia a stáží v zahraničí

Nabídka stáže na Xihua University (příjem přihlášek do 31. 1. 2015)


Erasmus+ 2015/2016 (příjem přihlášek do 5. 2. 2015)


Nová publikace

Terapie ve speciální pedagogice


Psychopedie


Dramaterapija


Úvod do studia dramaterapie, teatroterapie, zážitkové pedagogiky a dramiky


Krizová intervence pro speciální pedagogy


Mentální postižení


Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu
Počet zobrazení od 04/2010: 469290

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Copyright: Ústav speciálněpedagogických studií
Adresa: Žižkovo nám.5, 771 40 Olomouc, tel.: (+420) 585 635 302 fax.: (+420) 585 231 400, e-mail: eva.souralova@centrum.cz
Licence: Attribution-Noncommercial 2.0 Generic a Attribution-Share Alike 2.0 Generic

aktualizované: 20. 07. 2024