Členové katedry >> Mgr. et Mgr. Marie Chrásková   English version

fotografia: Mgr. et Mgr. Marie Chrásková

Mgr. et Mgr. Marie Chrásková

konzultace čas
Út 09:00 - 10:00
St 13:00 – 14:00

funkce: Odborná asistentka
tel: 585 63/5 338 nebo /5803
e-mail: chraskov@pdfnw.upol.cz
Číslo dveří: 5.13

Vědecko-výzkumné zaměření:

Hodnotová orientace. Posttraumatická změna postojů. Problematika postojů školní a adolescentní mládeže. Psychologická problematika hospitalizace. SPP poradenství. Lékařská propedeutika

Publikační činnost

Grantová činnost

Resortní výzkum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR RS 98 012 (Hodnocení výsledků práce škol v nekognitivní oblasti u žáků končících povinnou školní docházku) - provedení předvýzkumu, Olomouc 1997.

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Copyright: Katedra speciální pedagogiky
Adresa: Žižkovo nám.5, 771 40 Olomouc, tel.: (+420) 585 635 301-36 fax.: (+420) 585 231 400,
e-mail: muller@pdfnw.upol.cz